Jan Sebastian Bach. Tom 2 [Albert Schweitzer].pdf

(4843 KB) Pobierz
Albert Schweitzer
Jan Sebastian Bach
tom 2
Albert Schweitzer
Jan Sebastian Bach
tom 2
Przełożyli
Maria Kurecka i Witold Wirpsza
w
u
»
0
ą r | t
Tytuł oryginału: Johann Sebastian Bach
Copyright © by Breitkopf & Härtel, Leipzig-Wiesbaden
Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo W.A.B., 2009
Copyright © for the Polish translation by Wydawnictwo W.A.B., 2009
Copyright © for the Polish edition by Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Korekta: Grażyna Szymczyk, Elżbieta Jaroszuk
Redakcja techniczna: Alek Radomski
Projekt okładki i stron tytułowych: www.pagegraph.pl
na podstawie koncepcji graficznej mamastudio
Na I stronie okładki wykorzystano anonimowy portret Jana Sebastiana
Bacha: © The Art Archive / Corbis
Skład przykładów nutowych według oryginału Breitkopfa
i Harda (1963) na podstawie wydania polskiego z 1987 roku:
Studio Orfeo, Kraków (www.orfeo.pl)
KOLEKCJA PWN
Wydawnictwo Naukowe PWN SA
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa
www.pwn.pl
Skład i łamanie: www.pagegraph.pl
Druk i oprawa: GGP Media GmbH, Poessneck
ISBN 978-83-01-16605-2
Spis treści
1. Słowo i dźwięk u Bacha 7
2. Język muzyczny chorałów 37
3. Język muzyczny kantat 54
4. Kantaty z Arnstadt, Mühlhausen, Weimaru i Köthen 96
5. Kantaty lipskie z lat 1723 i 1724 121
6. Magnificat i Pasja według św. ]ana 138
7. Kantaty z lat 1725 1727 157
8. Oda żałobna i Pasja według św. Mateusza 173
9. Kantaty z lat 1728-1734 202
10. Kantaty świeckie 226
11. Motety i pieśni 258
12. Oratoria 264
13. Msze 273
14. Kantaty z okresu po roku 1734 288
15. Interpretacja kantat i pasyj 332
Posłowie 416
Przypisy 434
Zgłoś jeśli naruszono regulamin