Moja mama.pdf

(121 KB) Pobierz
Moja mama
Mojahitoriaacłaidawnotemu,kiedymiałem17lat,tera29nakarkuDotycymnieimojej
mamyOjciecopuciłnakrótkopomoichnarodinachMamannabyłaijetpiknąkobietą,od
awemiipodobałaDlamnieawebyłamiła,roumiałamnieimojepotrebyjakiebyniebyły
Starałaiżebymawemiałtocegochciałemchoćniebyłembardowymagający
W wieku chyba 13-14latacąłemnaniąpoglądaćtrochinacej,acłamiipodobaćjakkobieta
mżcyniechoćocywiciekryłemitymZwiekiempryła"potreba"maturbacjiiawew
moichmareniachbyłatomamaMiałapikne,aweadbanewłoydoramionkolorucarnego,
niadącerchoćniemuiałaiopalaćżebytakąutrymać,piknewydatnepieri,chociażniejuż
takiejdrne,aledlamnietomiałowójurok,ładnieanaconąpupinogi,którelubiłapokaywać
prypomocykrótkichpódnicekMiaławtedy39lat,piknywiek
Zacąłemjądykretniepodglądać,kiedyikąpałacyprebierałalcałempoddrwiamiłaienkii
napalałemiprywywietrnikuNiewielewidiałem,alemimowytkocotamawe
obacyłem
Potakimpektaklutrudnobyłoidiwićmojejerekcji,wracałemwicdopokojuipomagałemobie
roładowaćnapicierkąmającpredocamitocowceniejwidiałemLubiłemjakwchodiłado
mnie,kiedyikąpałem,robierałaictogdybyłemwwannie,aletylkodobielinychoćnoiła
zazwycajbardoekownątakąprewitującą,żetrudnobyłonieauważyćotocekbrodawekcy
tego,żebyładokładniewydepilowanawkroku
Nierawidiałamojegowytającegokutakawodyiżartowała,żejakabojawytajewodyJanie
wtydiłemijejpokaaćnagochoćnierobiłemtegonachalniepoprotu,gdywchodiłanie
ałaniałemiZcaemacłakomentowaćcciejmojepryrodenie,ctopowtarała
- Widynek,żetajeijużmżcynąDiewcynybdąatobąalały- kwitowała
Podobałymiijejuwagi,miłobyłowiedieć,żejejipodobam
Pewnegopiątkowegowiecorujaktowyklebywało,leżałemnapodłodepoddrwiamiłaienkii
oglądałemjakmamaiykujedokąpieliByłemwamychbokerkachipomylałem,żeajnie
bdiejakjedejmibdcałkiemnagi- Ona po tamtej stronie drzwi, a ja po tej.
ZrobiłemwictakLeżałemnagorkąpracującąnakutakuimaryłemcochwilepoglądającpre
wywietrnikjakykujeidokąpieliNiewiemjaktoitało,alenieauważyłemjakałożyła
larocekiwyłałaienkiJako,żedrwiotwierałyidowewnątrujrałamniekompletnie
gołego,rkąnatojącympeniieimalanymiocamiNiewiediałemcomameobąrobić,
mylałem,żeiapadnpodiemi!
- Co ty robisz tutaj!? - apytała
Niewiediałemcopowiedieć
- Waliobiepoddrwiamipodglądającmnie?!- nowuapytałatanowcymgłoem
- PrepraamCimamo,niemogłemipowtrymać- odpowiediałemprawieełamiwocach
- Iddoiebiedopokoju,jakkońctoporomawiamy,uciekajjuż!
Dołownieuciekłem,biegłemdopokojugołymtyłkiemiewtydemnatwary
Siediałemwpokojunagipodkocemityiącemmyli,coterabdie,ilewtydumimamarobi,
jużwidiałemjakidielitymcowidiałarodinążebymnieomieyćMinłochybapół
godiny,kiedyweładopokoju,byławlarokuijużpokojnymgłoempowiediałażebym
pryedłdojejypialni
- Niemuiiubierać,boitakwytkowidiałam- dodała
Wtałemłóżkaichwyciłemkoulk,nagleułyałemtanowcymtonem
- Niełyałecopowiediałam,niemaiubierać!
- Ale dlaczego? - apytałem
- PewniemnieoddawnapodglądawicterajabdCiebiepodglądaćMarnadół!
Poedłempołuniejakkaała,cułemwtydidącpredniąMójwiattałinagleinny
RóżnemylimiprebiegałypogłowieCoterabdie?
Wpokojukaałamiuiąćnałóżku,aamauiadłanapreciwmniewoteluZacłamniepytać
- Odkiedymniepodgląda?
- Od ponadrokuBardoCimamoprepraam!ToinigdyniepowtóryWYBCZMI!
- Milcz i odpowiadaj!
- Dlaczego to robisz?
Zniemiałociąodpowiediałem
- Ponieważmiibardopodoba
- Precieżjeteprytojnymchłopakiem,możemiećpełnomłodych dziewczyn.
- Nibytak,aleniemogłemipredTwoimurokiemopanowaćWybacpro
- Hmmm,wybacciajakica,alediwiecoremdocauażpójdiepaćniebdiei
ubierał
- Dobre,cokaże- odparłem
- To nie koniec, jutro całydieńjakbdiewdomuteżbdienago
- Jak to, dlaczego?!
- Chceżebymwybacyła,tomarobićcomówi!
Spuciłemgłow
- Dobrze.
- No,wid,żeiroumiemylewieco,ato,żejetetakikruonyiżałujetego,mamdla
Ciebie nagrod
- Jaką?- apytałemdiwiony
- Jakwyłamłaienkitoprecieżobietrepałe,prawda?
- No tak.
- DlategodokońcyobieteraprymniePro,acynaj
Spojrałemołupiały,niewieryłemwtocomówi
- ProCi,niemogtakpoprotu.
- Poddrwiaminiemiałetymproblemu,acynaj!
NiepewniełapałemwojegopeniawdłońiacąłemanemicniemaowaćLekkoiamiałai
powiediała
- Mylałam,żeumietorobićaaaa,botyprecieżmiałelepewidoki,prawda?
- No tak - odpowiediałem
Mamawtała,podeładołóżka,gdieiediałemiłapałaapaekodlarocka
Znieruchomiałem,mylałem,żeżartuje,aleonaacłagoodwiąywaćażwkońcułapaładłońmia
połowyirołożyłanaboki,pochwiliopadłnapodłogMoimocomukaałinajpikniejywidok
jakimogłemobiewtedywymaryćCudowneciałomojejmamy,piknekrągłepieri,gładkakóra,
płakibruekponiżejcudownacipka,ogolonanaeroprecowidaćbyłoparkStwardniałem
momentalnie.
Podełabliżejiapytałalekkocionymgłoem
- Tochciałeobacyć,tegotakpragnąłe?
- Kiwnąłemtylkogłowąpotwierdająco
- Podobamcii?
- Oranymamo,tomałopowiediane,żepodoba
Wełanałóżko,klknłakołomnieiłapałamnieadłońPołożyłająnawojejpieriipryduiła
Zroumiałem,żemogjąpoucikaćByłycudowne,twardetercąceutkiipierwypełniającacałą
mojądłońZacąłemdrugądłoniąmaowaćpowrotemwojegokutaka,byłtwardyiduży
TrymałamnienadaladłońChwyciłamocniejiacłauwaćniżej,cułemjejcudownybruek,
aleonajeżdżaładalej,obróciłamojąrkipryłożyładowojejgorącejcipkiDodipamitamjaka
byłamokra,miałemcałądłońwluieWycułemłechtack,którąwceniejwidywałem tylko na
ilmach,byłabardonabrmiałaDelikatniemaowałemjąpalcemUłyałemjejoddech,ciżkii
coraybyWiediałem,żeonatakamojakjajetbardopodnieconaDługotoniebawiłoi
pocułemjakjejrkacikamojeraminieamowitąiłąTobyłorgam
WtrąnłoniąbardoażimuiałapołożyćJawykorytałemtąchwileiobliałemjejoki
palców,byłotocowpaniałegoZobacyłatoiapytała
- Smakuje ci?
- Bardzo - wyeptałem
Podniołai,bliżyładomnieipocałowała,pocułemjakjejjykwcikaipomidymojewargi
Całowalimyiprechwile,aOnaprycikałamniedopoiomucorabardiejKiedyjużleżałemna
łóżku,ełagłowąponadmójtoriacłaprygryaćmiutki,rkąamaowałamojego
naprżonegodogranicwytrymałocikutakaCułem,jakbymojejajkamiałyaraekplodować
ZamknąłemocyidelektowałemitącudownąchwiląPochwilipretałaiabawiaćutkamii
momentalniepocułemciepłyoddechnapeniieWiłagowutaiacłaobciągaćdoć
achłannie,nigdyitakwpanialeniecułemRobiłatocudownie,wkładałaiwyciągała,apry
okajiobliywałacerwonągłówkPocułemnadchodącąekta
- Mamo,aradojd
NicnieodpowiediałatylkoprypieyłaruchyNiewytrymałemdłużej,acąłemtrelaćpermą
wprotdojejgardła,tarałaiwytkołykać,alejejitoabardonieudawało,byłotegobyt
dużoMrucałaprytymcichutkoPodniołai,pojrałanamniemalanymiocamiibliżyławoją
twarz domojejZacłamniecałować,apryokajipodającmiwutachmojąpermZnałemjej
mak,bojużwceniejjąpróbowałem,alejejutbyłatoraylepa
Kiedykońcyła,położyłaikołomnienicniemówiąc
Odtamtegowiecorucciejtorobilimy,adotegopreretlat,kiedymiekałemNią
urądalimyobienagiednialbotylkowiecoryDodatkowopóniejponiedługimcaie,powoliła
miwejćwiebieiuprawialimycudownyekWielu,którytoprecytająnapewnogory,ale
wiele jest ludzi takich jak my, oboje to do dzisiaj mile wspominamy.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin