Szymański Andrzej - Lekarz domowy naturalny dla reumatyków.txt

(224 KB) Pobierz
 
 
 
   Andrzej Szymański
    Lekarz domowy     naturalny -    dla reumatyków
     i artretyków
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PWZN Print 6
 
  Llublin 1996
  
 Do czytelnika
 
 
 Ksišżka ta jest poradnikiem i przewodnikiem po medycynie 
naturalnej. Jej zadaniem jest służyć radš tym, którzy cierpiš na 
dolegliwoci i poważne schorzenia reumatyczne i artretyczne i 
którzy chcieliby spróbować łagodnych, nieinwazyjnych, co nie 
znaczy nieskutecznych metod leczenia.
 Autor przedstawia w niej sprawdzone niegdy sposoby 
zapobiegania i leczenia tego typu schorzeń.
 Jednym z podstawowych założeń medycyny naturalnej jest idea 
człowieka jako pewnej psychofizycznej całoci. W profilaktyce i 
leczeniu oznacza to taki rodzaj postępowania, który uwzględnia 
cały organizm człowieka. Tłumaczy to stosowanie w dolegliwociach 
i chorobach reumatycznych rodków wewnętrznych i zewnętrznych, 
leków ziołowych, masaży, kompresów czy odpowiednich diet i 
lewatyw.
 Wszystkie opisane w poradniku metody leczenia były przedmiotem 
szczególnej troski autora i zostały przez niego zweryfikowane. 
Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek wštpliwoci prosimy o 
zasięgnięcie porady dowiadczonego specjalisty. Zwłaszcza w 
stanach mogšcych powodować zagrożenie życia nie należy nigdy 
wahać się z wezwaniem lekarza. Autor i wydawca nie mogš brać na 
siebie odpowiedzialnoci za skutki wynikajšce ze stosowania 
przedstawionych w tej ksišżce metod i leków.
 Medycyna naturalna uzupełnia diagnozy i wspomaga terapie 
stosowane w medycynie tradycyjnej. Niejednokrotnie przynosi 
ratunek w stanach, w których medycyna akademicka jest bezradna i 
mało skuteczna. Bliska jest idei samoleczenia i samopomocy 
medycznej.
 
 
 Od autora
 
 
 W kolejnym tomie z serii "Lekarz domowy naturalny" omówione sš 
dwa z największych chyba zdrowotnych utrapień ludzkoci - gociec 
i dna. Tom ten, zgodnie z założeniem serii, zawiera przeglšd 
leczenia ziołowego, homeopatycznego i zabiegów naturalnych, 
których celem jest złagodzenie cierpień wywołanych tymi 
chorobami.
 I gociec i dnę przez wiele stuleci okrelano jako artretyzm, 
czyli bóle stawów. Okrelenia tego używali lekarze greccy i 
arabscy w odniesieniu do różnych chorób stawów, bez względu na 
ich naturę i pochodzenie. I chociaż już w Xvii wieku odkryto 
wpływ kwasu moczowego na powstanie goćca i dny, po dzi dzień 
termin artretyzm pozostaje w użyciu.
 W chińskich traktatach medycznych informacje dotyczšce 
artretyzmu pojawiajš się 4000 lat p.n.e. W kręgu za kultury 
ródziemnomorskiej po raz pierwszy o artretyzmie jako chorobie 
stawów mówi w swoich pismach wielki lekarz starożytnoci 
Hipokrates (ok. 460-377 p.n.e.), twórca po dzi dzień 
obowišzujšcej lekarzy zasady: primum non nocere (przede wszystkim 
nie szkodzić) i goršcy orędownik pomagania uzdrawiajšcym siłom 
natury.
 W swoich dziełach Hipokrates zawarł olbrzymiš wiedzę o 
artretyzmie nazywanym tam podagrš i zbliżonych doń stanach 
chorobowych. Za najskuteczniejsze w leczeniu goćca i podagry 
uważał najróżnorodniejsze metody pobudzania funkcji 
wydzielniczych pozwalajšce organizmowi oczyszczać się z toksyn. 
Zwracał uwagę na to, co dzisiaj nazywamy zaburzeniami przemiany 
materii. W słynnych "Aforyzmach" Hipokrates okrelił gociec i 
dnę jako choroby atakujšce osoby już niemłode, a jako ich objawy 
wymieniał: "krótki oddech, nieżyty i kaszel, trudnoci w 
oddawaniu moczu, choroby nerek, udar, swędzenie skóry, kataraktę 
i głuchotę". Doskonale uzmysławiał sobie znaczenie wieku i płci 
jako przyczyn wywołujšcych artretyzm, gdy pisał: "kobieta nie 
ulega podagrze, dopóki jej menstruacja nie zostanie wstrzymana".
 Hipokrates zalicza gociec i podagrę do chorób wywołanych 
nadmiarem pożywienia i tłuszczów, co sprzyja nagromadzeniu 
odpadowych produktów przemiany materii w organizmie.
 W drugiej połowie Xix wieku, kiedy to nastšpił gwałtowny rozwój 
chirurgii, chemii, farmacji, praktykowane przez stulecia 
naturalne metody leczenia goćca i dny (podagry) odłożone zostały 
przez medycynę do lamusa, choć nie przez wszystkich, o czym 
wiadczy działalnoć ówczesnych zwolenników medycyny 
niekonwencjonalnej, których najwybitniejszym przedstawicielem był 
katolicki duchowny, ksišdz Sebastian Kneipp. Przeciwstawiajšc się 
wiadomie nihilizmowi terapeutycznemu i radykalizmowi chirurgii, 
zalecał on jak wielu innych zwolenników lecznictwa naturalnego - 
proste jedzenie, wodolecznictwo i stosowanie ziół poprawiajšcych 
przemianę materii. Jego zasługi zasługi w leczeniu chorób 
goćcowych sš nieocenione i dzisiejsza medycyna ze zdziwieniem 
odkrywa je na nowo.
 Naturalne metody leczenia chorób stawów opierajš się na 
założeniu, iż mniej więcej od czwartego roku życia organizm 
ludzki zaczyna gromadzić trujšce produkty przemiany materii, 
głównie kwas moczowy. Jeli produkty te umiejscawiajš się w 
stawach, mamy do czynienia z artretyzmem, który objawia się 
bólami, obrzmieniem i zesztywnieniem stawów, jeli ich 
siedliskiem stanš się nerwy, dochodzi do zapalenia tkanki 
nerwowej (neuralgie); gdy za zaczynajš odkładać się w częciach 
miękkich (narzšdy wewnętrzne, naczynia) mówimy o goćcu 
(reumatyzmie).
 Jedynym sposobem wyleczenia artretyzmu, goćca i neuralgii jest 
usunięcie z organizmu przez skórę, jelita i drogi moczowe 
wszelkich osadów i złogów. Pomogš w tym herbaty ziołowe, zabiegi 
wodolecznicze, zabiegi oczyszczajšce jelita i leki homeopatyczne 
omówione w poradniku.
 Ponieważ poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla 
chorych przewlekle na dnę i gociec, przedstawiono w nim kuracje 
kompleksowe. Toteż jeli kto zastosuje konkretny wariant kuracji 
jedynie częciowo, musi być przygotowany, że i poprawa będzie 
częciowa. Trzeba bowiem wiedzieć, że leczeniu miejscowemu musi 
towarzyszyć kuracja całego organizmu.
 Osoby otyłe muszš koniecznie schudnšć, osoby za wychudzone 
doprowadzić wagę do normy. Zarówno bowiem wychudzeni jak i otyli 
cierpiš bardzo często na przewlekłš niestrawnoć żołšdka, z tym 
że u każdego przejawia się ono inaczej.
 Krótko mówišc, jeli wszystkie czynnoci wydalnicze organizmu 
(pocenie się, wydzielanie moczu, oddawanie stolca, a u kobiet - 
menstruacja) zostanš uregulowane, wówczas bóle stawów, neuralgie, 
stany zapalne stawów i narzšdów, choroba wieńcowa, żylaki czy 
podwyższone cinienie krwi, ustšpiš na zawsze. Można w to nie 
wierzyć, lecz warto spróbować, by przekonać się, czy tak jest w 
istocie. Kiedy dolegliwoci ustšpiš, wystarczy nie wracać do 
poprzednich, złych nawyków żywieniowych, prowadzić rozsšdny tryb 
życia, by utrzymać się w doskonałej formie.
 
 
 Leczenie kompleksowe dolegliwoci goćcowych
 
 
 
 Biegunka reumatyczna
 
 
 Objawy
 Osoby chore na gociec często skarżš się na dolegliwoci 
przewodu pokarmowego, w którym dominujš biegunki, czyli częste 
wydzielanie rzadkiego stolca, zawierajšcego niestrawiony pokarm, 
luz, tłuszcz a czasami krew. Biegunki występujš najczęciej po 
kuracjach antybiotykami lub sš objawem zaburzeń w przyswajaniu 
składników pożywienia spowodowanych niewłaciwym odżywianiem (za 
dużo białka i węglowodanów, niedostatek owoców i warzyw w 
diecie).
 Ważne jest aby umieć rozróżnić rzadkie stolce od prawdziwej 
biegunki, którš cechuje gwałtowna potrzeba oddania stolca po 
spożyciu posiłku lub wypiciu jakiegokolwiek płynu. Chory skarży 
się na wzdęcia, kłucia w okolicach pępka, lekkie przelotne bóle; 
oddaje wodnisty cuchnšcy kwano lub zgniło stolec kilka lub 
kilkanacie razy na dobę, często w nocy. U niektórych chorych 
pojawia się goršczka.
 Ponieważ trwajšca dłużej niż trzy dni biegunka prowadzi do 
odwodnienia organizmu pozbawiajšc go różnych zwišzków 
mineralnych, wymaga ona skrupulatnego leczenia.
 
 Leczenie ziołami
 - Przez pierwsze dwa dni obowišzuje całkowity post, można 
jedynie pić przegotowanš wodę z cytrynš i niewielkš iloć miodu 
(łyżeczka na szklankę wody). Następnie wprowadzamy do diety kleik 
ryżowy lub kleik z płatków owsianych.
 - Jeli biegunka pojawia się nagle, lekarstwem, które zadziała 
natychmiastowo, będzie mały kieliszek nalewki orzechowej (na 500 
mililitrów czystej wódki bierzemy 4 niedojrzałe orzechy włoskie 
wraz z zielonš skórkš, kroimy drobno, wkładamy do wódki 
pozostawiajšc na 14 dni, a następnie przecedzamy). Osoby 
cierpišce na gociec powinny mieć w zapasie takš nalewkę i 
stosować jš we wszelkiego rodzaju zaburzeniach trawienia.
 - Jeli biegunka przybrała charakter przewlekły, podajemy 
choremu raz dziennie na czczo filiżankę wywaru z ziela 
tysišcznika i ziela dziurawca: 0,5 łyżeczki tysišcznika i 0,5 
łyżeczki dziurawca zalewamy szklankš wrzšcej wody, odstawiamy pod 
przykrywkš, aż wywar ostygnie i przecedzamy przez gęste sitko.
 Na noc można podać choremu wywar z suszonych czarnych jagód: 
łyżeczkę czarnych jagód zalewamy szklankš wrzšcej wody, gotujemy 
na małym ogniu przez 5 minut, odstawiamy pod pokrywkš, aż wywar 
nieco ostygnie i przecedzamy przez gęste sitko.
 - Powrót do zdrowia nastšpi szybciej, jeli codziennie zrobimy 
choremu lewatywę z 1 litra naparu z kwiatu rumianku - 3 łyżki 
stołowe kwiatu rumianku zalewamy 1 l wrzšcej wody, odstawiamy pod 
pokrywkš na 15 minut i przecedzamy przez gęste sitko. Po 
lewatywie kładziemy na brzuch dobrze ciepły termofor.
 
 Leczenie homeopatyczne
 - Jeli kał jest bardzo rzadki, wodnisty i zielony, cuchnie 
zgniłymi jajami, chory za skarży się na ból w dołku podsercowym, 
brzuch ma twardy, w ustach gorzki smak, język obłożony 
szarożółtym nalotem, a przy tym dokucza mu pragnienie, podajemy 
Chamomilla D6 po 5 kropli po każdym wypróżnieniu.
 Jeli przyczynš biegunk...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin