Śpiewnik - Warsztaty Bóg Bogaty w Miłosierdzie.pdf

(15120 KB) Pobierz
Warsztaty Muzyki Liturgicznej
„Bóg bogaty w Miłosierdzie”
Poznań, 12-14 kwietnia 2013r
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
ŚPIEWNIK
Organizator:
Patronat medialny:
Program Warsztatów:
Dzień Godzina
piątek 12.04 15:00 - 16:00
16:00 - 16:15
16:15 - 17:00
17:00 - 18:00
18:15 - 19:15
19:30 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:15
sobota 13.04 8:00 - 9:00
9:15 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 12:45
13:00 - 14:00
14:15 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 17:30
17:30 - 18:15
18:30 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 21:00
21:00 - 21:15
Wydarzenie
Miejsce
rejestracja uczestników
powitanie, informacje organizacyjne
szkoła Pijarów
rozśpiewka
próba sekcyjna
kolacja
Valde Bene
próba wspólna
konferencja
szkoła Pijarów
Apel Jasnogórski
śniadanie
rozśpiewka
Valde Bene
próba sekcyjna
szkoła Pijarów
przerwa
próba sekcyjna
obiad
Valde Bene
próba wspólna
przerwa
szkoła Pijarów
praca w sekcjach
konferencja
Msza Św.
kościół
próba w kościele
kolacja
Valde Bene
kościół
Valde Bene
szkoła Pijarów
Apel Jasnogórski
śniadanie
rozśpiewka
wspólna próba
niedziela
14.04
8:00 - 9:00
9:15 - 9:45
9:45 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:15
12:30 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 15:00
przerwa
wspólna próba
Msza Św.
kościół
koncert
obiad
Valde Bene
Schemat poglądowy miejsc: