wstan-i-jedz.pdf

(2535 KB) Pobierz
1158252848.008.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Wstań i jedź"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Małgorzata Krasoń i Łukasz Krasoń, rok 2013
Autor: Małgorzata Krasoń i Łukasz Krasoń
Tytuł: Wstań i jedź
Data: 02.07.2013
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp. Kilka słów od Łukasza ........................................................................................... 9
Rozdział 1. Historie prawdziwe ......................................................................................... 17
Historia Łukasza ........................................................................................................... 18
Historia Gosi ................................................................................................................ 26
Zderzenie ....................................................................................................................... 33
Rozdział 2. Marzenia oraz etapy ich realizacji ............................................................... 43
Wewnętrzny proces ..................................................................................................... 44
Zaskakujące zbiegi okoliczności .................................................................................. 52
Skryte działanie .......................................................................................................... 55
Ujawnianie i kryzys ..................................................................................................... 64
Zagubienie ..................................................................................................................... 73
Rozkwit ........................................................................................................................ 79
Rozdział 3. W drodze na szczyt ...................................................................................... 93
Akceptacja nieakceptowalnego .................................................................................... 95
Tu i teraz .................................................................................................................... 98
Rozwój świadomości .................................................................................................... 101
Odpowiedzialność ........................................................................................................ 105
Wdzięczność ................................................................................................................ 109
Miłość jest odpowiedzią na wszystko ......................................................................... 111
Rozdział 4. Konwój Rowerowy .......................................................................................... 119
Zakończenie ...................................................................................................................... 135
Dodatek ............................................................................................................................ 138
Czuję ogromną radość, czuję nadchodzące zmiany
— to tak jakbym właśnie widziała uciszającą się
burzę i z nadzieją czekała na słońce —
gdy inni widzą tylko jeszcze ostatnie krople
deszczu, a nie zauważają,
że na horyzoncie niebo się rozpogadza.
1158252848.009.png 1158252848.010.png 1158252848.011.png 1158252848.001.png 1158252848.002.png 1158252848.003.png 1158252848.004.png 1158252848.005.png 1158252848.006.png
Rozdział 1.
Historie prawdziwe
Każdy mógłby opisać historię swojego życia przynajmniej
na dwa sposoby. Pierwszy to taki, który dobrze brzmi, na-
tomiast drugi sięga znacznie głębiej, przenika przez po-
wierzchowność i sięga do korzeni, do głębi serca.
Góra lodowa, którą widzi-
my nad talą wody to tylko
mały procent tego, co ukryte
jest pod powierzchnią. Jeśli
coś jest niewidoczne dla oczu,
nie oznacza to, że nie istnieje.
Jak najbardziej istnieje i jest
sporym kawałkiem historii
ukrytej w naszym wnętrzu,
zapisanej w przekonaniach
i zakodowanej w każdej ko-
mórce naszego ciała.
17
1158252848.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin