ankieta.odt

(14 KB) Pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRONA TYTUŁOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKIETA

 

Poniższa ankieta ma na celu zbadanie informacji w zakresie wykorzystania  funduszy unijnych w Gminie Tarnobrzeg. Pytania w niej zawarte nawiązują do stopnia adekwatności ich rozdysponowania, jak również bezpośredniego ich wpływu na poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Tarnobrzeg.

Ankieta jest w pełni anonimowa i służy wyłącznie do celów badawczych. Proszę o rzetelne udzielenie odpowiedzi.

 

 

.1.                Jak Pan/i ocenia swoją wiedzę na temat środków unijnych dostępnych w Polsce?

.2.                Z jakich źródeł czerpie Pan/i informacje o środkach unijnych?

.3.                Czy według Pana (i) Gmina Tarnobrzeg korzysta ze środków pochodzących z Unii Europejskiej?

.4.                Jak ocenia Pan/i dostęp do informacji na temat gospodarowania środkami unijnymi przez Gminę Tarnobrzeg?

.5.                Które najważniejsze projekty inwestycyjne z udziałem środków unijnych Pana(i) zdaniem wpłynęły bądź wpłyną na rozwój Gminy Tarnobrzeg:

.6.                Czy Pana/i zdaniem wybór projektów do realizacji przy udziale środków unijnych na terenie Gminy Tarnobrzeg powinien podlegać konsultacjom społecznym?

.7.                Jakie inwestycje z udziałem środków unijnych Gmina Tarnobrzeg powinna Pana/i zdaniem realizować w najbliższym czasie?

.8.                Jaki obszar Gminy Pana/i zdaniem wymaga największego nakładu inwestycji i środków finansowych w Gminie Tarnobrzeg?

.9.                Czy uważa Pan/i że Gmina Tarnobrzeg efektywnie i skutecznie gospodaruje środkami unijnymi?

.10.            Na co przeznaczyłby Pan/i dodatkowe środki uzyskane z UE (proszę zaznaczyć max 2 odpowiedzi)

.11.            a)budowa nowych dróg,

b) inwestycje w sport,

c)szkolenia dla ludzi w celu podniesienia kwalifikacji,

d)rewitalizacja naszej gminy,e)inwestycje w kulturę,

f)inne……………

.12.            Czy wszystkie inwestycje wykonane ze środków z UE są potrzebne w gminie?

a) tak                                          b)nie                                          c)nie wiem

.13.            Według Pana/i, który z kierunków rozwoju gminy najintensywniej rozwinął się dzięki funduszom z UE?

a)rolnictwo                            b)turystyka                            c)przemysł                            d)handel

e)inny

.14.             

Proszę ocenić w skali od 1-6 wykorzystanie środków unijnych na terenie

.15.             


 


 


      Czy Państwa zdaniem inwestycje współfinansowane ze środków Europejskich przyczyniają się do poprawy poziomu życia mieszkańców gminy


 


 


 


      Czy Państwa zdaniem pozyskiwanie funduszy unijnych jest szansą na rozwój gminy Czerwińsk nad Wisłą


.16.            Płeć

.17.            Wiek

.18.            Wykształcenie

.19.             


 


 


      Jak długo mieszkają Państwo w gminie Czerwińsk nad Wisłą? *

 

od urodzenia  

 

1 - 10 lat  

 

11 - 20 lat  

 

21 - 30 lat  

 

powyżej 30 lat  


 

 

 


 


 


      Czy Pana/Pani zdaniem poziom poinformowania mieszkańców o realizowanych projektach jest wystarczający


 


 


 


      Jaki jest według Pana/Pani wpływ funduszy unijnych na *

 

Bardzo duży

Duży

Średni

Mały

Bardzo mały

Nie ma znaczenia

Rozwój gminy

 

 

 

 

 

 

Podniesienie standardu życia mieszkańców

 

 

 

 

 

 

Zmniejszenie bezrobocia

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie liczby turystów

 

 

 

 

 

 

Poprawa środowiska naturalnego

 

 

 

 

 

 

Napływ inwestorów

 

 

 

 

 

 


 


 


 


      . Jakie indywidualne korzyści dla Pana/Pani może nieść ze sobą rozwój gminy dzięki funduszom unijnym? *

Proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi

Nowe miejsca pracy  

Zwiększenie dochodów  

Rozwój sieci komunikacyjnej  

Podniesienie kwalifikacji  

Czyste i zadbane środowisko  

Nowe miejsca wypoczynku i rozrywki  

Bezpieczeństwo na drogach  

Inne


 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin