Ebook Strona Bierna Jest Prosta.pdf

(1329 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837989126.026.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Niniejszy ebook jest własnością prywatną .
Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana,
ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani
odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody
wydawcy. Zabrania się jej publicznego udostępniania w Internecie,
oraz odsprzedaży zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 24.08.2007
Tytuł: Strona bierna jest prosta
Autor: Anna Kowalczewska
Wydanie I
ISBN: 978-83-7521-414-7
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
837989126.027.png 837989126.028.png
 
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE . ..................................................................4
UWAGI OGÓLNE .....................................................................6
PRZYPADKI PODSTAWOWE ..................................................9
Uwagi o przeczeniach ..........................................................29
Uwagi o pytaniach ...............................................................33
Konstrukcje poczasownikowe ............................................45
Strona bierna na czynną ......................................................47
O tłumaczeniu zdań w stronie biernej .................................50
Ćwiczenia ............................................................................52
Odpowiedzi .........................................................................55
ZDANIA Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI ....................................61
Ćwiczenia ............................................................................70
Odpowiedzi .........................................................................71
BEZOSOBOWE WYRAŻANIE OPINII .....................................74
Ćwiczenia ..........................................................................102
Odpowiedzi .......................................................................104
STRUKTURA CAUSATIVE HAVE ..........................................110
Ćwiczenia ..........................................................................118
Odpowiedzi .......................................................................120
ĆWICZENIA PRZEKROJOWE ...............................................124
Odpowiedzi .......................................................................134
837989126.001.png 837989126.002.png 837989126.003.png 837989126.004.png 837989126.005.png 837989126.006.png 837989126.007.png 837989126.008.png 837989126.009.png 837989126.010.png 837989126.011.png 837989126.012.png 837989126.013.png 837989126.014.png 837989126.015.png 837989126.016.png 837989126.017.png 837989126.018.png 837989126.019.png 837989126.020.png
 
STRONA BIERNA JEST PROSTA! – Anna Kowalczewska
Wprowadzenie
str. 4
Wprowadzenie
Zachęcona dobrymi opiniami czytelników moich e-booków “Mowa
postanowiłam napisać e-book dotyczący angielskiej strony biernej.
Jest to jedno z zagadnień gramatycznych, które najbardziej lubię
wyjaśniać swoim uczniom, i mam wrażenie, że robię to dobrze.
Przelewam więc oto na strony tej pozycji kilkanaście lat moich
nauczycielskich doświadczeń i życzę Ci powodzenia w przyswajaniu
tego materiału. Mam nadzieję, że z moją pomocą przekonasz się, że
strona bierna naprawdę jest prosta.
Zamierzam poruszyć aspekty strony biernej potrzebne w życiu
codziennym, a także w rzeczywistości szkolnej i egzaminacyjnej: na
rozszerzonej maturze, egzaminach FCE i CAE oraz podczas
egzaminów z praktycznej umiejętności języka na studiach
filologicznych. Pragnę zająć się kwestiami podstawowymi –
wyjaśnieniem, czym jest strona bierna i w jakim celu się ją stosuje,
zamianą zdań ze strony czynnej na bierną (we wszystkich możliwych
czasach gramatycznych, grupach modalnych i innych konstrukcjach
czasownikowych), następnie omówię specyfikę zdań z dwoma
dopełnieniami w stronie czynnej i zamianę takich zdań na stronę
bierną. Nie zabraknie przy tym szczegółów dotyczących struktury
zdania i jego części – w zestawieniu języka angielskiego z polskim.
Bardzo zależy mi, abyś rozumiał pewne mechanizmy dotyczące
języka i formułowania wypowiedzi w ogóle. Wyznaję pogląd, iż jest
to niezbędne dla efektywnej nauki jakiegokolwiek języka obcego.
Mam tu na uwadze zwłaszcza nieco starszych czytelników chcących
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Anna Kowalczewska
837989126.021.png 837989126.022.png 837989126.023.png 837989126.024.png 837989126.025.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin