Ebook Angielski Przyimki I Wyrazenia Z Przyimkami Niezbednik.pdf

(756 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
837986623.002.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej
od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Nexto.pl .
Anna Treger
Niezbędnik
ANGIELSKI
Przyimki i wyrażenia z przyimkami
Konsultacja językowa:
dr Alisa Mitchel Masiejczyk
837986623.003.png
Redaktor serii: Marek Jannasz
Redakcja i korekta: Paweł Pokora
Projekt okładki serii: Marcin Rojek , 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graiczne: Studio 27 , biuro@studio27.pl
Zdjęcie na okładce: Andres Rodriguez / Fotolia
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2011
ISBN 978-83-60287-36-1
www.jezykinieobce.pl
Skład i łamanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
837986623.004.png
Spis treści
Wstęp ........................................................ 4
1. Sprawdź się ................................................... 7
2. Charakterystyka przyimków pod względem budowy ................. 13
3. Miejsce przyimka w zdaniu ..................................... 17
4. Stosowanie przyimków ........................................ 19
4.1. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących czasu ................ 20
4.2. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących miejsca ............... 27
4.3. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących ruchu ................ 38
4.4. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących przyczyny i celu . . . . . . . . 42
4.5. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących sposobu .............. 44
4.6. Przyimki stosowane w wyrażeniach dotyczących przyzwolenia .......... 46
4.7. Inne ważne przyimki ............................................ 46
5. Przyimki po ważniejszych częściach mowy ....................... 51
5.1. Przyimki występujące po czasownikach ............................. 52
5.2. Przyimki występujące po przymiotnikach ............................ 54
5.3. Przyimki występujące po rzeczownikach ............................ 56
6. Przyimki a czasowniki złożone (phrasal verbs) ..................... 59
7. Ćwiczenia .................................................... 65
8. Klucz do ćwiczeń .............................................. 75
9. Quiz ......................................................... 79
10. Przyimki w pigułce - słownik kontekstowy ........................ 85
3
www.WydawnictwoLingo.pl
837986623.005.png 837986623.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin