!opis książki.txt

(3 KB) Pobierz
Tytuł: Droga donikšd
Autor: Józef Mackiewicz
Język oryginalny: polski
Kategoria: Literatura piękna
Gatunek: literatura współczesna polska
Forma: powieć
Cykl: Droga donikšd (tom: 1)

Rodzaj: audioksišżka
Wersja językowa: polska
Treć: pełna
Czyta: Mariusz Benoit
Czas trwania: ~15 godz. 57 min.
Rozmiar: ~331 MB (50 plików)
Format: MP3 (KBPS:48, KHZ:44, stereo)

Opis ksišżki:
"Droga donikšd'" Józefa Mackiewicza jest z pewnociš jednym z lepszych dzieł polskiej literatury XX wieku, jednak jest to ksišżka prawie nieznana szerszemu audytorium. Jest to opowieć o losach mieszkańców wileńszczyzny pod okupacjš bolszewickš w latach 1940-1941. Tragiczne wydarzenia, które dotykajš Pawła, Leona, Karola Tadeusza, Weroniki i wielu innych ludzi zmuszajš bohaterów do zajęcia stanowiska wobec dyktatu i terroru bolszewickiego. Karol po chwilowym buncie przeciw nieznonej dla niego sytuacji, przystaje jak wielu innych z nadziejš, że uratuje się, do agitatorów systemu. Tadeusz uznajšc bolszewizm za największe zło w histirii ludzkoci, niszczšce wolnoć i godnoć człowieka postanawia (jeden z niewielu) walczyć zbrojnie z komunistami. Weronika nie patrzšc na sytuację politycznš powięca swe życie za ukochanego. Paweł za nie poddajšc się totalitarnemu zniewoleniu próbuje uciec. Okazuje się jednak, że niezależnie jakš drogę oni wszyscy wybrali jest to droga do nikšd - nie ma ucieczki od systemu, który traktuje ludzi jako nawóz dla swego rozwoju. Ten system zrównuje wszystkich do jednakiego strachu, beznadziei i nieufnoći wobec innych ludzi. Polecam tę ksišżkę wszystkim, którzy nie znajš bolszewizmu z autopsji.

Opinie o ksišżce:
W tej powieci autor wykazuje zdumiewajšcy dar operowania realiami z codziennego życia małych ludzi. Żaden z prozaików rezydujšcych w Polsce nie potrafi tak jak on tworzyć postaci kilkoma pocišgnięciami pióra, i to bez psychologizmów, prawie bez opisu, pokazujšc gest, westchnienie, splunięcie. W porównaniu z nim w Zwišzku Literatów w Warszawie nie ma ani jednego realisty. To oni sš wykorzenieni, nie on. Ksišżka Mackiewicza jest czym nieskończenie wyższym niż wiadectwa historyczno-polityczne.
Czesław Miłosz, Kultura, Paryż, grudzień 1956

20 kwietnia 1956. Kuncewiczowa mówiła mi dzi najlepsze rzeczy o powieci Józefa Mackiewicza Droga donikšd. ... wiem z góry, że jest tak jak mówiła Maria  że to jest ksišżka pierwszej klasy  od dawna pierwsza taka na emigracji.
Jan Lechoń, Dziennik. Londyn 1973, tom III, str. 702

Droga donikšd jest powieciš opisujšcš okupację sowieckš na Wileńszczynie w latach 1940-41. ... życie codzienne pozbawione zostało wolnoci i różnorodnoci, ludziom pozostaje coraz mniejszy margines swobodnych działań i nawet w ucieczce w największš prywatnoć dosięgać ich zaczynajš kleszcze przymusu, strachu, nieufnoci.
M. Z. [Maria Zadencka], Kontakt, Paryż,1985 nr 5

DROGA JEST CZYM DLA CZŁOWIEKA, BEZ CZEGO ŻYCIE JEGO BYŁOBY WEGETACJĽ TYLKO (str.189).
Ta mistyka drogi przypomina póniejsze o parę lat powieci pisarzy Beat Generation, zwłaszcza Kerouaca On the Road (Na drodze) 1957, Dharma Bums (Włóczędzy Dharmy) 1958. Droga jako wolnoć. Różnicę między Mackiewiczem i Kerouacem ujšć można w przeciwstawienie: wolnoć od  wolnoć do.
Jan Zieliński, Zeszyty Literackie, Paryż, 1983 nr 2 (przedruk w: Literatura le obecna. Polonia, Londyn 1984)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin