Biznes XXI wieku.pdf

(26124 KB) Pobierz
910317608.050.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Biznes XXI wieku"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Robert Kiyosaki, rok 2012
Autor: Robert Kiyosaki
Tytuł: Biznes XXI wieku
Data: 27.10.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
910317608.061.png 910317608.070.png 910317608.071.png 910317608.001.png 910317608.002.png 910317608.003.png 910317608.004.png 910317608.005.png 910317608.006.png 910317608.007.png 910317608.008.png 910317608.009.png 910317608.010.png 910317608.011.png 910317608.012.png 910317608.013.png 910317608.014.png 910317608.015.png 910317608.016.png
910317608.017.png 910317608.018.png 910317608.019.png 910317608.020.png 910317608.021.png 910317608.022.png 910317608.023.png 910317608.024.png 910317608.025.png 910317608.026.png 910317608.027.png 910317608.028.png 910317608.029.png 910317608.030.png 910317608.031.png 910317608.032.png 910317608.033.png 910317608.034.png 910317608.035.png
 
910317608.036.png 910317608.037.png 910317608.038.png 910317608.039.png 910317608.040.png 910317608.041.png 910317608.042.png 910317608.043.png 910317608.044.png 910317608.045.png 910317608.046.png 910317608.047.png 910317608.048.png 910317608.049.png 910317608.051.png 910317608.052.png 910317608.053.png 910317608.054.png 910317608.055.png 910317608.056.png 910317608.057.png 910317608.058.png 910317608.059.png 910317608.060.png 910317608.062.png 910317608.063.png 910317608.064.png 910317608.065.png 910317608.066.png 910317608.067.png 910317608.068.png 910317608.069.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin