legend_pl.pdf

(806 KB) Pobierz
895107859.001.png
Belgia
1.
Nazwa kraju w trzech językach narodowych:
31.
Paul-Henri Spaak, belgijski mąż stanu, jeden z
niderlandzkim, francuskim i niemieckim
Powierzchnia kraju w km2
ojców założycieli Unii Europejskiej
Smerf, bohater komiksów stworzonych przez
2.
32.
3.
Liczba mieszkańców
belgijskiego rysownika i scenarzystę Peyo
Gofr jest typowym belgijskim wypiekiem
4.
Strona narodowa monety euro
33.
5.
Godło Belgii (motto narodowe: „W jedności siła”)
34.
Moza, rzeka przepływająca przez Belgię
6.
Belgijska laga narodowa
35.
Irys jest symbolem regionu stołecznego Bruksela
7.
Belgia jest jednym z sześciu krajów
36.
Cytadela w Namur
założycielskich Unii Europejskiej w 1957 r.
Obraz Jana Van Eycka, lamandzkiego prymi-
37.
Berlaymont to budynek, w którym mieści się sied-
8.
ziba Komisji Europejskiej w Brukseli
Lew z Waterloo, który symbolizuje ostatnią bitwę
tywisty, „Portret małżonków Arnolinich”
Małże, jedno z typowych dań belgijskich
38.
9.
Napoleona
Katedra w Tournai, w stylu gotyckim, wpisana na
10.
Gerard Merkator (właść. Gerhard Kremer), la-
39.
mandzki matematyk i geograf, autor tzw. odwzo-
rowania Merkatora
Owczarek belgijski Groenendael i owczarek
listę światowego dziedzictwa UNESCO
Rzeka Skalda przepływa przez Belgię
40.
11.
41.
Chmury i deszcz, dość typowe elementy belgijs-
belgijski Malinois
Obraz Pietera Bruegela starszego, słynnego
kiego klimatu
Francja, kraj graniczący z Belgią
12.
42.
malarza lamandzkiego, „„Chłopskie wesele”
Niemcy, kraj graniczący z Belgią
43.
René Magritte, wielki malarz belgijski, przeds-
13.
tawiciel surrealizmu
Saksofon, wymyślony przez Adolphe’a Saxa z
14.
„Cześć!” po francusku
44.
15.
„Cześć!” po niderlandzku
Dinant w Walonii
Błazen z karnawału w Binche
16.
Holandia, kraj graniczący z Belgią
45.
17.
Statek przy nabrzeżu i dźwig w porcie w Antwer-
46.
Kogut waloński, symbol Walonii
pii
Lew lamandzki, który jest symbolem Flandrii
47.
Belgijska Błękitno-Biała (BBB) rasa bydła
18.
48.
Róża wiatrów
19.
Bocian w parku przyrodniczym Zwin
49.
Cykoria, typowo belgijskie warzywo
20.
Morze Północne
50.
Dzik, którego terytorium znajduje się na wzgór-
21.
Autostrady oświetlone nocą
zach Ardenów
Znana na całym świecie czekolada belgijska
22.
Fasady tradycyjnych domów w Brugii
51.
23.
Brukselka, najmniejsza odmiana kapusty
52.
Porcja belgijskich frytek z majonezem
24.
Flaga europejska (Bruksela jest siedzibą instytu-
53.
Silny ardeński koń pociągowy
cji europejskich)
Bruksela, stolica Belgii
54.
Tintin & Milou, bohaterzy słynnego komiksu,
25.
którego autorem jest Hergé
Kim Clijsters i Justine Henin, belgijskie mistrzynie
26.
Atomium, zadziwiająca budowla powstała z oka-
55.
zji Wystawy światowej w 1958 r. (znajduje się w
Brukseli i przedstawia model kryształu żelaza)
Antwerpia, światowa stolica handlu diamentami
światowego tenisa
Luksemburg, kraj graniczący z Belgią
56.
27.
57.
Jacques Brel, wybitny autor tekstów - kompozytor
28.
Ratusz (fr. Hôtel de Ville) i rynek (fr. Grand-
i piosenkarz - urodzony w Belgii
Bogatka, sikora zamieszkująca Belgię
Place) w Brukseli, wpisane na listę światowego
dziedzictwa UNESCO
Manneken Pis, słynna igurka w centrum Brukseli
58.
29.
30.
Victor Horta, architekt, pionier secesji; element z
kutego żelaza
Bułgaria
1.
Nazwa kraju w języku narodowym
27.
Winogrona i uprawa winorośli w Bułgarii
2.
Powierzchnia kraju w km2
28.
Dunaj, najdłuższa rzeka Europy
3.
Liczba mieszkańców
29.
Dolina Róż, szerokie pole róż, z których tłoczy się
4.
Bułgarskie godło państwowe
słynny bułgarski olejek różany
Soia, stolica Bułgarii
5.
Flaga narodowa Bułgarii
30.
6.
Data przystąpienia do Unii Europejskiej
31.
Katedra św. Aleksandra Newskiego w Soii
7.
Cyryl i Metody, mnisi ewangelizujący słowiańskie
32.
Rzeka Iskyr, dopływ Dunaju
narody Europy Środkowej, którzy stworzyli
cyrylicę
Muzyk folklorystyczny z dudami
33.
Serbia, kraj graniczny
34.
Wasyl Lewski, niepodległościowy bohater naro-
8.
dowy
Niedźwiedź brunatny, który żyje w lasach
9.
Skały w Bełogradcziku, unikatowe czerwonawe
35.
formacje skalne kształtem przypominające różne
postaci
Kobieta w tradycyjnym stroju z kłosem pszenicy i
bałkańskich
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, kraj
36.
10.
graniczny
Narciarz w słynnym kurorcie narciarskim Pampo-
kozą
Rumunia, kraj graniczący z Bułgarią
37.
11.
rowo
Tracki skarb ze złota z Panagiuriszte znajdujący
12.
„Cześć!” po bułgarsku
38.
13.
Jogurt, typowy produkt lokalny
się w Narodowym Muzeum Historycznym w Soii
Wspaniały Monastyr Rilski, wpisany na listę
14.
Święto Baba Marta, tradycyjny rytuał pochodzenia
39.
rzymskiego z okazji nadejścia wiosny
Słonecznik, roślina bardzo rozpowszechniona w
światowego dziedzictwa UNESCO
Dzieło z nurtu „sztuki ziemi” pary współczesnych
15.
40.
Bułgarii
Ikona Dziewicy Róż
artystów Christa i Jeanne-Claude
Rzeka Marica
16.
41.
17.
Tradycyjne naczynie bułgarskie ozdobione mo-
42.
Antyczna amfora z epoki greckiej
tywami kwiatowymi
Jeżowiec, morskie zwierzę pokryte ruchomymi
43.
Hristo Stoiczkow, sławny piłkarz
18.
44.
Morze Czarne
kolcami
John Vincent Atanasof, naukowiec,
45.
Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus)
19.
46.
Turcja, kraj graniczący z Bułgarią
pomysłodawca pierwszego komputera
Iwan Wazow, pisarz, poeta i polityk
47.
Statek wycieczkowy
20.
48.
Róża wiatrów
21.
Kąpielisko nad Morzem Czarnym
49.
Tradycyjny dywan orientalny tkany ręcznie
22.
Jeździec z Madary, relief naskalny
50.
Morze Egejskie
przedstawiający jeźdźca, wykuty w skałach
Madary, wpisany na listę światowego dziedzictwa
UNESCO
Nesebyr, ruiny bizantyjskie, miasto wpisane na
51.
Stefka Kostadinowa, złota medalistka w skoku
wzwyż na Igrzyskach Olimpijskich w 1996 r.
Podnoszenie ciężarów, dyscyplina sportowa bar-
52.
23.
dzo popularna w Bułgarii
Grecja, kraj graniczący z Bułgarią
listę światowego dziedzictwa UNESCO
Żółw mauretański (testuda graeca), gatunek
53.
24.
54.
Lokomotywa pociągu przejeżdżającego przez
chroniony
Orfeusz, tracki książę, poeta, muzyk i pieśniarz z
Bałkany
Kurhannik (Buteo ruinus), drapieżnik z Bałkanów
25.
55.
mitologii greckiej
Spartakus, tracki gladiator, przywódca trzeciego
26.
powstania niewolników w Rzymie
Republika Czeska
1.
Nazwa kraju w języku narodowym
29.
Božena Němcová, pisarka, przedstawicielka
2.
Powierzchnia w km2
czeskiego odrodzenia literackiego w XIX wieku
Litomyśl, renesansowe miasto wpisane na listę
3.
Liczba mieszkańców
30.
4.
Czeskie godło państwowe
światowego dziedzictwa UNESCO
Jeleń, charakterystyczne zwierzę morawskich
5.
Flaga narodowa Republiki Czeskiej
31.
6.
Data przystąpienia do Unii Europejskiej
lasów
Wenus z Věstonic, rzeźba paleolityczna
7.
Słynny praski zegar astronomiczny
32.
8.
Niemcy, kraj graniczący z Republiką Czeską
33.
Akordeonista, tradycyjny muzyk czeski
9.
Rzeka Elba
34.
Willa Tugendhat w Brnie, zbudowana przez
10.
Barokowa rzeźba Mathiasa Bernarda Brauna
Ludwiga Miesa van der Rohe, wpisana na listę
światowego dziedzictwa UNESCO
Kiść winogron z Moraw
11.
Antonin Dworzak, kompozytor znany z symfonii
„Z Nowego Świata”
„Cześć!” po czesku
35.
12.
36.
Beczka morawskiego wina
13.
Polska, kraj graniczący z Republiką Czeską
37.
Wiewiórka, gryzoń żywiący się ziarnami
14.
Róża wiatrów
38.
Bedřich Smetana, kompozytor poematu symfo-
15.
Picus viridis virescens brehm, ptak z rodziny
nicznego „Vltava” (Wełtawa)
Typowa kiełbaska zwana „klobásą”
dzięciołowatych
Jan Amos Komeński, humanista, prekursor
39.
16.
40.
Niezwykłe domy w Holašovicach
aktywnej pedagogiki
Kobieta w tradycyjnym stroju
41.
Zamek z epoki renesansu w Czeskim Krumlowie
17.
42.
Król Karel (Karol IV), cesarz Świętego Ce-
18.
Erithacus rubecula, ptak z rodziny rudzików
sarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i
założyciel uniwersytetu w Pradze
Ema Destinnová, słynna śpiewaczka operowa
19.
Czeski Raj
20.
Park przyrodniczy Pravčická braná
43.
21.
Kwiaty Praskiej Wiosny z 1968 r., okres
ze swoim pianistą
Rzeka Morawa
względnej liberalizacji w epoce komunizmu
Praga, stolica Republiki Czeskiej
44.
22.
45.
Gregor Mendel, botanik, twórca genetyki
23.
Centrum Pragi i most Karola
46.
Słowacja, kraj graniczący z Republiką Czeską
24.
Słynne kubistyczne krzesło praskiego architekta
47.
Głuszec (Tetrao urogallus)
Josefa Gočára
Franz Kafka, słynny pisarz, autor „Przemiany”
48.
Węgry
25.
49.
Wyżeł czeski szorstkowłosy (Cesky fousek)
26.
Średniowieczny czeski zamek w Karlstein zbu-
50.
Słowenia
dowany przez Karola IV
Rzeka Wełtawa
51.
Austria, kraj graniczący z Republiką Czeską
27.
52.
Pomurnik (Tichodroma muraria)
28.
Kaczka czernica (Aythya fuligula)
53.
Włochy
Dania
1.
Nazwa kraju w języku narodowym
29.
Hełm wikinga z Aarhus
2.
Powierzchnia w km2
30.
Kotwica, Dania jest krajem morskim
3.
Liczba mieszkańców
31.
Zamek Kronborg w Helsingør
4.
Duńskie godło państwowe
32.
Kopenhaga, stolica Danii
5.
Flaga narodowa Danii
33.
Opera w Kopenhadze
6.
Data przystąpienia do Unii Europejskiej
34.
Nyboder, typowe domy w Kopenhadze
7.
Karen Blixen, pisarka, autorka „Pożegnania z
35.
Most Øresund
Afryką”, na podstawie którego powstał ilm o tym
samym tytule (ang. Out of Africa)
Wiking na drakkarze, symbol na żaglu przestawia
36.
Katedra w Roskilde, wpisana na listę światowego
dziedzictwa UNESCO
Korona Danii
8.
37.
gryfa jutlandzkiego
„Cześć!” po duńsku
38.
Wyspa Zelandia
9.
39.
Most Storebaelt
10.
Cieśnina Skagerrak
40.
Hans Christian Andersen, pisarz, autor słynnych
11.
Latarnia morska w Rubjerg Knude
„Baśni” i zamek Egeskov
Kamień runiczny z Jelling (postawiony przez Ha-
12.
Tradycyjny dom wikingów
41.
13.
Latarnia morska w Skagen
ralda Sinozębego), wpisany na listę światowego
dziedzictwa UNESCO
Typowy duński młyn
14.
Latarnia morska w Kongsdal
15.
Fregata „Jylland”
42.
16.
Niels Bohr, izyk (mechanika kwantowa), laureat
43.
Żaglowiec płynie po Morzu Północnym
Nagrody Nobla w 1922 r.
Odin, król bogów wikingów
44.
Róża wiatrów
17.
45.
Kłos pszenicy
18.
Cieśnina Kattegat
46.
Krowa. Dania jest znaczącym producentem mleka
19.
Mała syrenka z Kopenhagi jako hołd dla baśni
47.
Niemcy, kraj graniczący z Danią
Andersena
Mewa
48.
Małe brzydkie kaczątko, które staje się łabędziem
20.
(Baśnie Andersena); łabędź jest duńskim ptakiem
narodowym
Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, profesor,
21.
Budynek duński ze ścianą ryglową (mur pruski)
22.
Koń rasy Nordbagge lub Fjord
49.
23.
Latarnia morska w Bovbjerg
pisarz i poeta
Szwecja
24.
Turbina wiatrowa wykorzystująca wiatr do pro-
50.
dukcji czystej energii
Morze Północne
51.
Tycho Brahe, astronom z XVI wieku
25.
52.
Morze Bałtyckie
26.
Świnia, z której wytwarza się w szczególności
53.
Motyl
boczek
Lego, słynne klocki
54.
Fotel „Jajko” („Ægget”) Arnego Jacobsena, symbol
27.
duńskiego wzornictwa z lat 50-tych
Wędzarnia ryb na wyspie Bornholm
28.
Półwysep Jutlandzki
55.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin