Niewyobrazalny potencjal.pdf

(1169 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
849299034.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Niewyobrażalny potencjał"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Dawid Gut, rok 2012
Autor: Dawid Gut
Tytuł: Niewyobrażalny potencjał
Data: 27.06.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp .......................................................................................................................................... 5
1. Wyobraźnia — z czym to się je? ..................................................................................... 7
2. Wprowadzenie do ćwiczeń .............................................................................................. 9
3. Jak działa ludzki mózg?................................................................................................... 15
3.1. Dwie półkule mózgowe, czyli dwa w jednym................................................. 16
3.2. Ćwiczenia na synchronizację i pobudzenie półkul ...................................... 18
3.3. Wprowadź to w swoje codzienne życie ............................................................ 56
4. Moc relaksacji a potęga twojej wyobraźni ................................................................ 61
4.1. Zauważ napięcia w ciele........................................................................................ 66
4.2. Natura napięć .......................................................................................................... 71
4.3. Poznaj genezę swoich napięć .............................................................................. 72
4.4. Zrelaksuj umysł i ciało........................................................................................... 75
4.5. Uwolnij oddech ...................................................................................................... 81
4.6. Kurs relaksacji — wprowadź to w swoje życie .............................................. 82
5. Świadomość a potęga twojej wyobraźni.................................................................... 85
5.1. Uświadom to sobie! Ciemna strona wyobraźni ............................................ 89
5.2. Mentalny chaos. proces uwalniania się od natłoku myśli ................................... 91
5.3. Automatyzm myślenia .......................................................................................... 92
5.4. Świadomość dialogów wewnętrznych ............................................................. 94
5.5. Obserwacja myśli i emocji................................................................................... 95
5.6. Zrozumienie struktury czasu.............................................................................. 98
5.7. Życie tu i teraz a wykorzystanie wyobraźni................................................... 100
5.8. Użyj wyobraźni, zanim ona użyje ciebie........................................................ 102
5.9. Ćwicz swoją uwagę............................................................................................... 103
6. Czy to już wszystko, co wiemy o wyobraźni? ......................................................... 105
7. Zadaj sobie kilka pytań................................................................................................. 111
8. Strumień obrazów ......................................................................................................... 113
8.1. Albert Einstein — jak on to robił?................................................................... 113
8.2. Fascynujące odkrycia dr. Wengera .................................................................. 115
8.3. Czym jest strumień obrazów? .......................................................................... 116
8.4. Trzy zasady techniki strumienia obrazów..................................................... 116
8.5. Wykonaj pierwszy krok ...................................................................................... 118
8.6. Częste problemy w czasie pracy ze strumieniem obrazów ...................... 118
9. Film w twojej głowie ..................................................................................................... 121
9.1. Co dziś grają? Poznaj swój repertuar .............................................................. 121
9.2. Czas na ilm ............................................................................................................ 125
9.3. Kurs tworzenia własnych mentalnych ilmów ............................................. 128
9.4. Zdobądź dwanaście Oscarów ........................................................................... 131
9.5. Twoja niekończąca się opowieść ..................................................................... 132
10. Użyj wyobraźni i odnieś sukces! ............................................................................. 135
10.1. Czy wiesz, czego naprawdę chcesz? Stwórz cel od podstaw.................. 138
10.2. Wizualizacja procesu ........................................................................................ 140
10.3. Wyobraźnia kluczem do motywacji ............................................................. 146
10.4. Zmiana złych nawyków .................................................................................... 151
10.5. Autowizerunek — stań się swoim bohaterem .......................................... 153
11. Wyobraźnia zawładnęła światem. Odnajdź swoją inspirację .............................. 155
11.1. Arystoteles ........................................................................................................... 156
11.2. Leonardo da Vinci ............................................................................................. 158
11.3. Wolfgang Amadeusz Mozart .......................................................................... 165
11.4. Nikola Tesla ......................................................................................................... 167
11.5. Walt Disney ......................................................................................................... 171
3.
JAK DZiAłA LUDZKi MóZg?
Nasz mózg jest wspaniałym narzędziem. Składa się z oko-
ło biliona komórek nerwowych, z czego każda ma tysiące
rozgałęzień. Cokolwiek robisz, cokolwiek czujesz lub my-
ślisz, jest efektem łączenia się tych komórek, a następnie
przekazywania impulsów elektrycznych.
Ludzki mózg ma wiele części, a każdej z nich przypisano
inne zadanie. Najistotniejszy podział ze względu na spo-
sób działania to ten na lewą i prawą półkulę. Właściwie nie
mamy w głowie jednego, a dwa mózgi!
Żaden komputer na świecie nie jest tak wyspecjalizowany
jak mózg małego dziecka. Zauważ, ile się zmieniło, odkąd
przestałeś być dzieckiem. Ile nowych umiejętności naby-
łeś, jak świetnie potraisz odnaleźć się w większości sytu-
acji. Wyobrażasz sobie siebie z umiejętnościami pięciolat-
ka? Byłoby ciężko.
Skoro więc posiadłeś tyle umiejętności, to czy to, co wiesz
teraz, jest już wszystkim, czego się nauczysz? Oczywiście,
że nie! Każdy człowiek jest genetycznie zaprogramowany
do uczenia się, zdobywania nowych umiejętności i wiedzy.
Pomyśl zatem, ile jeszcze się nauczysz. A przede wszystkim
zastanów się, o ile więcej możesz osiągnąć, jeśli świadomie
15
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin