Alford Mimi - Stażystka. Mój romans z prezydentem Kennedym i jego skutki.pdf

(1108 KB) Pobierz
904725642.003.png
Mimi Alford
Stażystka
Mój romans z prezydentem
Kennedy'm i jego skutki
tłumaczenie
Anna Gralak
904725642.004.png 904725642.005.png
Tytuł oryginału Once Upon a Secret. My affair with president John F. Kennedy
and its aftermath
Copyright © 2012 by Mimi Alford
Copyright © for the translation by Anna Gralak 2013
Projekt okładki Magda Kuc
Fotografia na pierwszej stronie okładki archiwum autorki
Opieka redakcyjna Julita Cisowska Alicja Gałandzij
Adiustacja Julita Cisowska
Korekta Barbara Gąsiorowska
Trojekt typograficzny i łamanie Irena Jagocha
ISBN 978-83-240-1705-8
Książki z dobrej strony: www.znak.com.pl
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 30-105 Kraków, ul. Kościuszki 37
Dział sprzedaży: tel. 12 61 99 569, e-mail: czytelnicy@znak, com.pl
Wydanie I, Kraków 2012
Druk: Rzeszowskie Zakłady Graficzne S.A., Zaczernia
904725642.006.png
Rozdział pierwszy
Każdy ma jakiś sekret. Oto mój.
Latem 1962 roku miałam dziewiętnaście lat i pracowałam ja-
ko stażystka w biurze prasowym Białego Domu. Tamtego lata, a
także przez następne półtora roku, łączył mnie intymny, nieprze-
rwany związek z prezydentem Johnem F. Kennedym, zakończo-
ny dopiero jego tragiczną śmiercią w listopadzie 1963 roku.
Skrywałam ten sekret z niemal zakonną dyscypliną przez po-
nad czterdzieści lat, zwierzając się zaledwie garstce osób, mię-
dzy innymi mojemu pierwszemu mężowi. Nigdy nie powiedzia-
łam o tym rodzicom ani dzieciom. I zakładałam, że zabiorę tę
tajemnicę do grobu.
Myliłam się.
W maju 2003 roku Robert Dallek opublikował książkę zaty-
tułowaną An Unfinished Life. John F. Kennedy 1917-1963
5
904725642.001.png
(Niedokończone życie. John F. Kennedy 1917-1963). Na cztery-
sta siedemdziesiątej szóstej stronie znalazł się fragment osiem-
nastostronicowej historii opowiedzianej w 1964 roku przez byłą
zaufaną pracowniczkę Białego Domu Barbarę Gamarekian. Za-
pis tej historii został niedawno upubliczniony wraz z innymi
dokumentami schowanymi dawno temu w Prezydenckiej Biblio-
tece imienia JFK w Bostonie, a Dallek skwapliwie wykorzystał
pewien szczególnie łakomy kąsek. Wspomniany fragment
brzmiał tak:
Rzecz jasna, uganianie się za spódniczkami zawsze
było dla Kennedyego formą rozrywki, lecz teraz stało się
również ucieczką od bezprecedensowych codziennych
stresów. Kennedy miał romanse z kilkoma kobietami,
między innymi z sekretarz prasową Jackie Pamelą Tur-
nure, ze szwagierką Bena Bradlee'ego Mary Pinchot
Meyer, z dwiema sekretarkami w Białym Domu nazywa-
nymi dowcipnie Fiddle i Faddle * , z Judith Campbell
Exner, która z powodu swoich powiązań z takimi mafio-
sami jak Sam Giancana była obserwowana przez FBI, a
także z „wysoką, smukłą i piękną” dziewiętnastoletnią
studentką drugiego roku college'u i stażystką w Białym
Domu, która przez dwa lata z rzędu pracowała w biurze
prasowym podczas wakacji (pewien członek personelu
biura wspominał, że „nie miała żadnych umiejętności, nie
potrafiła pisać na maszynie”).
Fiddle faddle (ang.) - tere-fere (przyp. tłum.).
6
904725642.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin