Spawanie gazowe - sprawozdanie.odt

(284 KB) Pobierz

Imię i nazwisko

 

Wydział/Kierunek/Grupa

BMiZ / MiBM / M6

Data

20.03.2013

Prowadzący

dr inż. A. Wypych

Temat

Spawanie gazowe

Ocena

 

 

 

 

1. Opis stanowiska

 

Typowe stanowisko do spawania gazowego przedstawia rysunek poniższy. Stanowisko składa się z dwóch butli ze sprężonymi gazami, reduktorów, węży spawalniczych, palnika oraz bezpieczników zabezpieczających przed cofaniem płomienia do butli. 

 

Stanowisko do spawania gazowego: 1 - butle z gazami, 2 – reduktory, 3 - bezpieczniki

suche, 4 - węże spawalnicze, 5 - palnik, 6 – stół spawalniczy, 7 - wiadro z wodą

 

 

2. Eksperyment

 

Na ostatnich zajęciach mieliśmy możliwość spawania gazowego za pomocą palnika acetylenowo – tlenowego.
Prawidłowo wyregulowany płomień normalny nie może zawierać ani nadmiaru acetylenu ani tlenu, a objętościowy stosunek tych gazów powinien, wg założeń teoretycznych, wynosić 1:1. Praktycznie jednak zużycie tlenu jest nieco większe i stosunek gazów wynosi 1:1,2.

Metoda spawania gazowego wydaje się być metodą szybką i prostą, niestety tylko pozornie, dla studenta, który z takową metodą ma do czynienia po raz pierwszy, może sprawić wiele trudności i może wystąpić wiele błędów podczas takowego spawania.

Brak doświadczenia spawacza powoduje powstawanie wadliwych złącz o niedostatecznych właściwościach mechanicznych. Jeśli spawamy zbyt wolno, może nastąpić przepalenie materiału na wylot, jeśli natomiast robimy to zbyt szybko, nie uzyskamy zapewne pełnego przetopu, a zatem nie wytworzymy spoiny o odpowiedniej wytrzymałości. Gdy podczas spawania dostarczymy stosunkowo zbyt dużą ilość ciepła do materiału spawanego (np. palnik będzie zbyt blisko, prędkość spawania niewielka) może dojść nawet d przetopienia materiału spawanego na wylot.

 

 

3. Wnioski

 

Po odbytych zajęciach ze spawania gazowego mogliśmy wyciągnąć kilka znaczących wniosków:

           bardzo istotne jest dobranie odpowiednich proporcji acetylenu i tlenu (1:1,2)

           bardzo istotna jest prędkość spawania (przy prędkości zbyt szybkiej możemy nie uzyskać pełnego przetopu, co oznacza otrzymanie spoiny o niedostatecznej wytrzymałości, przy prędkości zbyt małej przetopienie zaś będzie zbyt duże)

           bardzo ważna jest 'regulacja' ciepła dostarczanego do materiału spawanego (zachowanie odpowiedniej odległości palnika od materiału spawanego, prędkość spawania)

           uzyskanie spoiny o żądanych właściwościach zależy także od metody spawania

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin